Tidigare Referenser

Visby Hotell

Visby Hotell byggdes om med början 1988 och färdigställdes två år senare. Projektet drevs i ett konsortsium tillsammans med byggföretaget Byggteam.

HGO

Högskolan på Gotland som tidare varit en maltfabrik, valdes 1994 till “årets bygge” av facktidningen Byggindustrin. Bygget drevs som “Konsortiet Högskolebyggarna” tillsammans med byggföretaget Arriba. Beställare var Gotlands kommun.

P18 Kasern “Gute”

P18 Kasern “Gute”, som genomgick en stor renovering, alla avloppsstammar, ventilationsystem och ytskikt byttes. Beställare var Fortifikationsverket.

Kv. Pennskrinet och Räkneboken

Kv. Pennskrinet och Räkneboken i Visby genomgick stor exteriör förändring under å 2003. Det byggdes i mitten på 1960-talet så det var i stort behov av åtgärder. Beställare var Gotlandshem.

Kv.Priorn 7

Kv.Priorn 7 i Visby, den stora ombyggnaden skedde i slutet av 1300-talet, då var det två hus som blev ett, ungefär till dagens utseende. Privat beställare.

Austerlings Gård

Austerlings gård i Stånga, med anor från 1800-talet. Privat beställare.

Kv. Skomakaren

Kv. Skomakaren i Visby.

Liste Gård

Liste gård Norrlanda.

Follingbo prästgård

Handelsbanken i Visby

Hemavan, Fjällormen

Åhlénshuset

Öster Centrum

År 2006 MQ, Vila, I.me.my, Guldfynd, Apoteket.

Lövsta

År 2008. Lövsta, omläggning av tak samt tilläggsisolering och putsning av fasaderna.

Medebys

År 2008 Medebys.

Fole Skola

Korpen i Visby

Ombyggnad av Korpen

Verkegårds

Verkegårds på Fårö.

Alvar Hallgren Bygg AB
Lokstallsgatan 6
622 54 Romakloster
☏ 0498- 50725
info@alvarhallgrenbygg.se