Historien om Alvar Hallgren Bygg AB

alvar ung

Alvar Hallgren Bygg AB är ett familjeföretag. Det är något särskilt med sådana sägs det, och det vill vi gärna skriva under på. Att ärva ett företag är inte detsamma som att köpa det. Man blir mer aktsam om det, om personerna som arbetar där och om alla kunskaper och traditioner som ingår i arvet.

Vi vill gärna tänka oss att vi arbetar lika samvetsgrant och kunnigt som Alvar Hallgren själv och hans duktiga arbetslag gjorde i mitten av 1940-talet. Vi har bara mycket bättre tekniska förutsättningar än dem, så vi kan bygga snabbare och till och med bättre – ja, vi försöker.

Grundaren Alvar Hallgren
Här finns ett av de fåtaliga foton som visar Alvar Hallgren i sitt rätta element. Han är i fin betongform, som en lustigkurre uttryckte saken då han fick se fotot.

Alvar Hallgren lade grunden till sitt byggföretag i en osäker tid – ofredens år 1944. Världskriget skulle fortgå ytterligare något år, men lyckligtvis finns alltid några människor med framtidstro. Ett av de första projekten var om- och tillbyggnaden av det hus i Roma där Posten och fiskaffären låg. Bilden visar huset när det snart stod klart att också inrymma byggfirmans första lokaler.

Under 1950-talets högkonjunktur blomstrade även byggnäringen, och Alvar Hallgren kunde se sin personalstyrka öka från 8 till 19 man. Under nästa decennium var det dags att flytta till de nuvarande lokalerna vid Lokstallsgatan. Här fick den utökade maskinparken och alla medarbetare plats.

1979 övertog sönerna Sivert och Härje ansvaret för verksamheten, 1987 övertog Sivert ensam ägandet och under dennes ledning fördes det lilla familjeföretaget genom medverkan i konsortier in i verkligt stora byggprojekt. Mest minnesvärda är den prisbelönta ombyggnaden av Wisby Hotell samt förvandlingen av maltfabriken i Visby hamn till den vackra Högkolan på Gotland.

1999 tillträdde Benny Hallgren som VD. Under hans tid har företaget profilerat sig ytterligare inom miljötänkande, byggnadsbiologi samt restaurering av byggnadsminnen och andra äldre byggnader. Alvar Hallgren Bygg medverkar i dag aktivt till att förverkliga Ekokommun Gotlands vision om långsiktig hållbarhet.

2013 övertogs Alvars företag av dottersonen Daniel Alvar Hallgren.

Alla Anställda år 1959

Här framför trappan till det gamla byggkontoret, granne med tågstationen i Roma står alla anställda med byggmästare Alvar Hallgren i mitten, då var det vanligt att byggmästaren hade slips till vardags!

Veteran 2004

Erland Gräsman som varit anställd sedan 1964, har efter fyrtio anställningsår gått i pension. Han återfinns numera hemma i den egna snickeriverkstaden i Vänge.

Nybyggnad av Romaskolan 1961

Romaskolan byggdes av Alvar Hallgren Bygg AB 1961. Arbetet tog naturligtvis längre tid än vad som är brukligt med dagens pressade byggtider. Betongen blandades på plats i frifallsblandaren som syns på bilden. Det gick åt 80 kubikmeter, vilket krävde att blandaren fylldes ca. 300 gånger.

Alvar Hallgren Bygg AB
Lokstallsgatan 6
622 54 Romakloster
☏ 0498- 50725
info@alvarhallgrenbygg.se